crosssearch
Na našem Facebooku denně zveřejňujeme zlevněné zájezdy

Albánie - divukrásná perla Balkánu

Poznávací zájezdy, Albánie

Albánie - Země orlů, Shkiperia. Takto nazývají tuto zemi na jihovýchodě Evropy. Země, která se opět otevírá turisům a nabízí nejen nádherné divoké hory, ale i skvělé a zatím nepřeplněné písčité pláže, hlavně na jihu země. K tomu si přidejte starobylé památky a středověké...

Konečná cena za osobu od: 23 490 Kč Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Albánie - Země orlů, Shkiperia. Takto nazývají tuto zemi na jihovýchodě Evropy. Země, která se opět otevírá turisům a nabízí nejen nádherné divoké hory, ale i skvělé a zatím nepřeplněné písčité pláže, hlavně na jihu země. K tomu si přidejte starobylé památky a středověké mešity, levné, ale kvalitní a chutné jídlo a máte ideální zemi, kam se vydat na příští dovolenou.

Program zájezdu:

1.den (čt): Odjezd z ČR, tranzit přes Rakousko, Slovinsko do Chorvatska.

2.den (pá): zastávka v DUBROVNÍKU, odpoledne přejezd na ubytování v Černé Hoře.

3.den (so): Přejezd do Albánie, výstup na pevnost ROZAFAT u SKADARU (Shkodra) s výhledem na soutok tří řek a Skadarské jezero, dále dvě centra spjaté s osobností velkého vojevůdce a národního hrdiny Jiřího Kastriotiho Skanderbega: průjezd LEZHË s jeho hrobkou v prostorách bývalého františkánského kláštera a zastávka v KRUJI s jeho sídelním hradem, kulou, unikátním etnografickým muzeem, bazarem a dervišským klášterem, večer příjezd do hotelu ve Valonské zátoce s kouzelnými výhledy na ostrůvek SAZAN a Karaburunský poloostrov v místech, kde se Jadranské moře stýká s mořem Jónským.

4.den (ne): Dopoledne koupání v moři, podvečerní VALONA (Vlorë) s překrásnou mešitou Muradia, muzeem albánské nezávislosti, náměstí Vlajky, Památník nezávislosti s panoramatickým výhledem na město, hrad Kaninë za Valonou. Možnosti fakultativních výletu do okolí, středověký klášter ZVËRNEC uprostřed laguny Narta či antická lokalita AMANTIA.

5.den (po): Výlet do BERATU, města Tisíce a jednoho okna, návštěva horního „bílého města“ s desítkou byzantských kostelíků a slavným muzeem ikon malíře Onufriho a jeho školy, sestup do dolního Starého města s několika mešitami a do křesťanské čtvrti Gorica, odpoledne návštěva zachovalého pravoslavného kláštera ARDENICA na pahorcích středoalbánského kraje MYZEQUE a nedalekých vykopávek antické lokality APOLLONIE s ostatky chrámu boha Apolóna a středověkým klášterem Panny Marie, v podvečer koupání.

6.den (út): Výlet po panoramatickém pobřeží Albánské riviéry do QEPARA u Palermského zálivu s ponorkovou základnou a pevností Aliho Paši Tepelenského, zastávka v romantické vesničce DHËRMI s řeckou menšinou a mnoha kostelíky umístěnými v malebné scenérii na svahu hor, zemní pyramidy, nekonečné olivové háje a přímořské letovisko HIMARË.

7.den (st): Dopoledne turistika v národním parku v LLOGARSKÉM PRŮSMYKU, výstup na horu ATHANASI s výhledy na Otrantský průliv mezi Itálií a Albánií a albánskou riviéru, případně procházka do „Ceasarovy soutěsky“, v okolí spousta restaurací s vynikajícím skopovým na rožni, odpoledne koupání v moři.

8.den (čt): Výlet do starobylé GJIROKASTRY, města bílých střech s majestátním hradem a překrásnými domy typické jihoalbánské architektury, rodný dům komunistického diktátora Envera Hoxhi, při návratu návštěva TEPELENË, rodiště Aliho Paši Tepelenského, zdejší pevnost navštívil i lord Byron, v podvečer koupání.

9.den (pá): Dopoledne fakultativní lodní výlet z Valony na poloostrov KARABURUN s malebnými odlehlými plážemi a několika čarovnými jeskyněmi, mimo jiné jeskyně piráta HAXHI ALIU a jeskyně DUKË GJONI s nádhernými stalagmity a stalaktity, skalní útes GRAMA s nápisy dávných námořníků. V případě trvajícího zákazu lodní dopravy v Albánii bude uskutečněn náhradní lodní výlet v Boce Kotorské.

10.den (so): Odjezd z Valonského zálivu, dopoledne návštěva přístavního města DRAČE (Durrës) s antickým amfiteátrem, archeologickým muzeem a byzantskými hradbami, přejezd po dálnici do hlavního města TIRANY, procházka po Skanderbegově náměstí, náměstí Matky Terezy v univerzitní čtvrti, návštěva Ethem Begovy mešity a věhlasného Národního muzea s bohatými sbírkami, přejezd do ČERNÉ HORY.

11.den (ne): Zastávka v KOTORU a odpoledne návrat přes Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko do ČR.

12.den (po): návrat přes Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko do ČR.

Ubytování:

ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu ve dvoulůžkových pokojích, 2x tranzitní ubytování v hotelu a apartmánových domech

Cena zahrnuje:

- pojištění léčebných výloh a storna
- dopravu klimatizovaným busem
- 7x ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu ve dvoulůžkových pokojích
- 2x tranzitní ubytování v hotelu a apartmánových domech
- 9x polopenzi
- pobytová taxa
- vedoucí zájezdu.

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny

Z nabídky dalších hotelů

Doporučit dovolenou? Napište nám - Kontakty
Máte dotazy? Zavolejte nám      777 080 000