crosssearch
Na našem Facebooku denně zveřejňujeme zlevněné zájezdy

Albánie

Poznávací zájezdy, Albánie

Tajuplným Balkánem až k ryzímu drahokamu Východu – divukrásné Albánii. Poznáte prakticky celý tento nádherný stát ležící u Jaderského moře, ale hlavně jeho neskutečné divoké hory.

Konečná cena za osobu od: 23 490 Kč Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Tajuplným Balkánem až k ryzímu drahokamu Východu – divukrásné Albánii. Poznáte prakticky celý tento nádherný stát ležící u Jaderského moře, ale hlavně jeho neskutečné divoké hory.

Program zájezdu:

1.-2.den (st-čt): Odjezd z ČR, tranzit přes Maďarsko a Srbsko do Černé Hory. Dopoledne turistika v tajemných PROKLETÝCH HORÁCH (Prokletije) v okolí Plavského jezera na černohorsko-albánském pomezí, nocleh v podhorském městečku ANDRIJEVICA.

3.den (pá): Přejezd do městečka METOHIJE (východní KOSOVO), návštěva rozsáhlého komplexu PÉCSKÉHO PATRIARCHÁTU, ve středověku sídla hlavy srbské pravoslavné církve. Podél úpatí tajemného Prokletije se přesuneme k DEČANSKÉHO MONASTÝRU, největší dochované sakrální stavbě středověkého Srbska s nejrozsáhlejším cyklem fresek na celém Balkáně (několik tisíc freskových kompozic), malebné kosovské městečko PRIZREN na severních svazích Šar planiny s bohatou tureckou čtvrtí (po Sarajevu nejzachovalejší muslimské město na Balkáně), přejezd na území Albánie, nocleh v BAJRAM CURRI , městečku se snad nejkrásnější polohou z albánských měst.

4.den (so): Plavba po řece DRIN z Fierze do KOMANU. Odpoledne návštěva pozůstatků rozsáhlé pevnosti ROZBAFAT. Pevnost s mohutnými zdmi a překrásným výhledem na okolí na soutoku tří řek u SKADARU. Podvečer na břehu moře u SVATÉHO JÁNU (Shëngjin) - přístavu a plážového letoviska s četnými rybími restauracemi.

5.den (ne): Čeká nás putování rovinatou střední Albánií s význačnými středisky albánské historie: navštívíme baštu albánského národního hrdiny Skanderbega městečko KRUJË,prohlédneme si významný přístav ležící na Via Egnatia (Římské cestě) s monumentálním amfiteátrem z 2.st.n.l. v městečku DRAČ (Durres) s městskými hradbami z dob byzantské říše, navštívíme BERAT – nejstarší a nejkrásnější albánské město s byzantsko-slovanskou citadelou a starobylými mešitami a kostely v dolním městě a kouzelnou APOLLONIÍ – se zbytky starověkého korintského města s chrámem boha Apolóna a pravoslavným klášterem Panny Marie. Nocleh ve Valonské zátoce.

6.den (po): ALBÁNSKÁ RIVIÉRA: ráno vyjedeme do průsmyku LLOGARË, přejezd do malebné řecké vesničky DHËRMI s několika kostelíky. HIMARE, přímořské letovisko se zbytky pevnosti Alího Paši. Nocleh v přímořském letovisku SARANDA.

7.den (út): - Dopoledne návštěva archeologického areálu v BUTRINTU, procházka mezi zachovalými antickými objekty, doprovázená vůní eukalyptu a švitořením cvrčků, nově vybudované špičkově vybavené muzeum, turistika v Národním parku v okolí butrintského kanálu, vyvěračka MODRÉ OKO – výjimečný podzemní pramen ostře syté (uprostřed) a ostře modravé (u okrajů) barvy. Přejezd do malebného města GJIROKASTRY, památkové rezervace s bohatým historickým centrem: pevnost s muzeem vojenství a věznicí, mešita, medresa, Starý bazar, etnografické muzeum, kde se narodil Enver Hoxha.

8.den (st): Údolím řeky Vjosë, návštívíme PËRMET, malebné městečko ležící v krásné krajině obklopené velehorami, turistická vycházka do vesnice KAMNIK poblíž prehistorické lokality, večer se ubytujeme v MBORJA.

9.den (čt): Město KORCA nazvaného albánskou „Paříží“ a pravoslavná metropole VOSKOPOJA. Odpoledne turistika v národním parku DRENOVË. Nocleh v Mborja.

10.den (pá): Přejezd k OHRIDSKÉMU ´MOŘI ´. Dopoledne relax a koupání v jezeře s případnou konzumací věhlasných koránů (ohridských pstruhů), návštěva vykopávek s antickými mozaikami v rybářské vesničce Linu, která se nachází na starověké cestě Via Egnatia na břehu Ohridského jezera, výhled na jezero, přejezd do Makedonie, zastávka v klášteře Sv. Jana Bigorského, podvečerní procházka kolem jezera v malebném národním parku MAVROVO.

11.den (so): Ráno návštěva TETOVA, prohlídka staré turecké architektury a slavné Pestré mešity (Šarena džamija), turistika na Popově šapce v ŠAR PLANINĚ - horský masív s téměř čtyřmi desítkami ledovcových jezer a nesčetnými přírodními krásami Odpoledne přejezd přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko. Návrat do ČR.

Cena zahrnuje:

- pojištění léč. výloh a storna
- doprava autobusem
- vedoucí zájezdu
- 9x ubytování v hotelu nebo hotel. komplexu (1/2L pokoje)
- 9x polopenze
- pobytová taxa

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny

Z nabídky dalších hotelů

Doporučit dovolenou? Napište nám - Kontakty
Máte dotazy? Zavolejte nám      777 080 000